Európa Filmklub

A 2004. februárjában indult Európa filmklub célja, hogy a fiatalok megismerjék az egyes európai országok filmkultúráját, olyan művészfilmek révén, melyeket a magyar mozik ugyan ritkán vetítenek, de ugyanakkor az adott ország kortárs filmművészetének kiemelkedő darabja. A kéthetente megrendezésre kerülő eseményt az adott ország gasztronómiai bemutatója, valamint az ország filmtörténetének rövid előadása kíséri. A filmklubok során olyan neves rendezők filmjeit lehet megtekinteni mint Pedro Almodovar, David Boyle, Francois Ozon, Giuseppe Tornatore vagy Tom Tykwer.

A filmklubbal nem titkolt célunk a populáris filmek helyett olyan szerzői filmek bemutatása, mely heves reakciókat, vitákat vált ki a nézőkből, és nem egyszerűen befogadói lesznek a műnek.

Középiskolai EU-tájékoztató programsorozat

Összefoglaló a magyarországi középiskolák számára

Általános leírás

A Pillar Alapítvány a Miniszterelnöki Hivatal EU Kommunikációs Főosztályának támogatásával, valamint az Oktatási Minisztérium Közoktatás-fejlesztési Főosztály, az EUROPE DIRECT1 hálózat és a Mobilitás együttműködésével 2006. február 13. és május 9. között nagyszabású programsorozatot indít. Az „EU: belül tágasabb” elnevezésű program célja felkelteni a középiskolás, elsősorban 11-12. évfolyamos diákok, azaz a 17-18 évesek érdeklődését az Európai Unió iránt. A program során interaktív EU-tanóra és kerekasztal-beszélgetés keretében hívjuk fel a diákok, mint a jövő felnőtt uniós polgárainak, figyelmét az EU által nyújtott lehetőségekre és azokra az információs forrásokra, ahol választ kaphatnak az őket érintő uniós kérdésekre. Emellett beszélgetést kívánunk kezdeményezni az unió jelenét és jövőjét érintő témákban, valamint szeretnénk felmérni a korcsoport érdeklődését és tudását az Európai Unióval kapcsolatban.

A program során kiemelten kezeljük a Bolognai-folyamat témakörét és annak hatásait a magyar felsőoktatásra, illetve - a GFK Hungária Piackutató Intézet által 2005-ben készített felmérés alapján - az ifjúságot leginkább érdeklő témákat. Eszerint Magyarországon ma három uniós témakör foglalkoztatja a fiatalokat: a továbbtanulási lehetőségek külföldön, munkavállalási lehetőségek és a pályázatok. Fontos cél, hogy a korcsoporton belül a lehető legszélesebb réteget érjük el, amely leginkább iskolai keretek között, egy-egy tanóra formájában biztosítható. A program sajátossága, hogy a diákok nyelvén szól a fiatalokhoz. Egyrészt olyan uniós szaktudással és gyakorlattal rendelkező egyetemisták fogják levezetni az EU-tanórákat, akik néhány évvel ezelőtt még maguk is a középiskolai padokban ültek. Másrészt az uniós órákat a fiatalok mindennapjaihoz egyre inkább hozzátartozó audiovizuális eszközök – egy dinamikus, modern honlappal és egy látványos, interaktív előadás – is kiegészítik.

A program bemutatása

A programsorozat két pillérre épül.

Az első pillért az „EU-tanóra”–sorozat jelenti, melynek keretében 2005. február 13. és május 5. között 100 magyarországi középiskolában tartunk 45 perces tanórákat a 11-12. évfolyamosoknak az Európai Unióval kapcsolatban. Az EU-tanórát egy, színes, látványos, képekkel és videókkal kiegészített kifejezetten a fiataloknak készült előadás és honlap segíti, amely a későbbiekben a diákok és tanáraik számára is jól használható.

Annak érdekében, hogy beszélgetés alakuljon ki a diákok és az előadók közt, olyan témákat építünk a tematikába, amelyek valószínűleg az adott iskola diákjait közvetlenül, vagy családjukon keresztül közvetetten is érintik. Ezért előzetesen felmérjük az adott középiskola tanárainak és a területileg illetékes EUROPE DIRECT irodájának segítségével, hogy az adott régióban, megyében illetve városban mely uniós témák érdeklik és érintik leginkább az osztályokat. Ennek érdekében az adott osztály osztályfőnökével az EU-tanórát megelőzően felvesszük a kapcsolatot, aki összegyűjti a csoportban az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseket.

A másik pillér a 2006. május 9-én, az Európa Napon megtartott kerekasztal-beszélgetés, melyre iskolánként a leglelkesebb tanulók (1-2 fő) kapnak meghívást. Ezen a napon a magyarországi EUROPE DIRECT irodák egész napos ifjúsági programsorozatot szerveznek a megyeszékhelyeken. Ennek keretében kerül sor a kerekasztal-beszélgetésre, melyen a meghívott tanulók egy-egy Európai Unióval kapcsolatos kérdéskört vitatnak meg. A kerek-asztal szervezését és levezetését a Pillar Alapítvány két munkatársa segíti helyszínenként. Fontosnak tartjuk a résztvevő fiatalok motiváltságát és lelkesedését annak érdekében, hogy valóban érdemi véleménycsere történjen. Ezért a téma meghatározásánál figyelembe vesszük az adott térség számára döntő jelentőségű uniós kérdéseket, a beszélgetés legaktívabb résztvevőit pedig ajándékkal jutalmazzuk.

Az EU-tanóra menete

Az interaktív EU-tanóra két egyetemista irányításával zajlik, akik felváltva beszélnek, és beszélgetnek a diáksággal. Az éppen nem szereplő előadó a számítógépes prezentációt kezeli, ezzel segíti társát.

Az EU-tanórát előre meghatározott, az adott iskolatípusra specializált tematika szerint tartjuk meg. Az egyes előadástípusok tartalmának meghatározásakor a következő szempontokat vesszük figyelembe:

 • Iskolatípus: gimnázium – szakközépiskola – szakiskola;
 • Szakosodás: reál-, humán-, ill. nyelvszakos gimnázium, a szakközépiskolában vagy szakiskolákban oktatott szakmák;
 • A régióra jellemző sajátságok;
 • helyi adottságok: pl. társadalmi körülmények, jellemző jövedelmi viszonyok, lokális gazdaság szerkezet (agrár, ipari, turizmus, stb.).

Az alábbi tematikai-vázlat egy példa az interaktív óra mentének felépítésére egy mezőgazdasági vidéki szakiskolában:

Az óra indítása, elfogadó légkör megteremtése (2 perc):

 • Általános bemutatkozás, az óra tematikájának rövid ismertetése

Interaktív kérdezz-felelek az uniós ismeretekről (5 perc):

 • A diákok eddigi ismeretei az európai uniós információk elérhetőségéről: Hova fordulhatsz kérdéseddel az EU-val kapcsolatban?
 • Beszélgetés a fiatalokat érintő főbb kérdésekről (ld. a 2. oldalt)

A beszélgetés folytatása a webes alapú, off-line prezentáció segítségével az általános, illetve az iskolával kapcsolatos szakmai kérdésekről (25 perc):

 • Előzetesen feltett kérdések kifejtése
 • Továbbtanulási lehetőségek ismertetése
  • ösztöndíjak (Magyar Ösztöndíj Bizottság, Tempus, Erasmus)
  • Mobilitás: Youth 2000-2006 (EVS, ifjúsági csereprogram, stb.)
  • Europass rövid ismertetése (honlap bemutatása)
 • Munkavállalási lehetőségek ismertetése
  • Szabályozás
  • EURES hálózat

Kérdések és válaszok (6 perc)

Az adott iskolához legközelebb lévő uniós információ-források bemutatása (2 perc)

A május 9-i Európa-nap és rendezvényeinek ismertetése (3 perc)

Óra befejezése (2 perc)

Az eredmények továbbvitele

A Pillar Alapítvány a budapesti Merlin Európai Tájékoztatási és Kulturális Központtal2 együttműködve kihelyezett osztályfőnöki és állampolgári ismereti órákat szervez középiskolásoknak, amelynek gerincét a programsorozatban is feldolgozott témák képezik.

Amennyiben bármilyen technikai vagy szakmai kérdése van a programsorozattal kapcsolatban, szívesen állok rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

Fábián-Seremetyev Márk

Tel.: +36(20)57-111-67

Fax: +36(1)201-90-98

E-mail: kozepiskola@pillar.hu

1 Az EUROPE DIRECT (korábban Európai Információs Pontok – EIP) az Európai Bizottság információs irodáinak hálózata. Magyarországon 2006-ban 18 EUROPE DIRECT iroda működik, Szeged és Szombathely kivételével minden megyeszékhelyen, valamint Keszthelyen. Az irodák ügyfélszolgálati feladatok mellett rendszeresen szerveznek uniós rendezvényeket és részt vesznek a helyi iskolák uniós programjaiban. További információ: www.meh.hu.

(Az EU Tájékoztató Szolgálat ikon alatt: http://www.meh.hu/szervezet/kormkommkozp/eukommunikacio/tajekoztato/eip20040519.html)

2 A Merlin Európai Tájékoztatási és Kulturális Központ honlapja: www.szinhaz.hu/index.php?id=793

Beszélgessünk Európáról - középpontban az Európai Parlament

Lakossági EU-tájékoztató roadshow

A tavalyi nagy sikerű "EU - Belül tágasabb" tájékoztató program után újabb rendezvénysorozattal hívjuk fel a lakosság figyelmét az Európai Unió által képviselt értékekre és a tagsággal járó lehetőségekre.

A "Beszélgessünk Európáról - középpontban az Európai Parlament" programsorozat június 19-én Zamárdiban kezdődik, és szeptember 10-én Szolnokon fejeződik be az év legnagyobb szabású európai uniós tájékoztató rendezvénysorozata, melynek középpontjában az Európai Parlament áll. A programsorozat célja, hogy a 16-25 év közötti korosztály és a vidéken élők számára lehetőséget adjon az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek bővítésére. Célunk, hogy megismertessük a mára mindennapjaink részévé váló Európai Uniót, ezúttal különösen az Európai Parlamentet, az EU egyetlen közvetlenül választott és ezért a legdemokratikusabb intézményét.

Az Európai Unió ugyanakkor közös ügyünk, így amikor az EU-gömbsátorral újra országjárásba kezd annak a lehetőségét is magával viszi, hogy beszélgessünk a közös jelenről és jövőről, amely mára egybeforrt az Európai Közösséggel.

Meggyőződésünk, hogy egy tájékoztató rendezvénysorozat csak akkor lehet sikeres, ha közel hozzuk Európát az érdeklődőkhöz, képletes és valódi értelemben egyaránt. A programot ezért olyan, nagy múltú rendezvényekkel kötöttük össze, melyek egy-egy korosztály vagy régió számára a nyár legkiemelkedőbb eseményét jelentik.

A Pillar Alapítvány önkénteseinek, valamint a résztvevő partnerszervezeteinknek köszönhetően minden helyszínen felkészült szakértők várják az érdeklődőket, akik segítenek eligazodni a számos uniós tanulási, munkavállalási, pályázati és ifjúsági kezdeményezés között.

Hiszünk abban, hogy ötletes, interaktív játékaink segítségével a téma iránt kevésbé érdeklődők is hasznos tudással felvértezve lépnek majd ki a gömbsátorból, és bízunk benne, hogy a kezdeményezés - hasonlóan a korábbiakhoz - kedvező fogadtatásra lel a látogatók körében.

A rendezvénysorozat támogatója és együttműködő partnere a  Miniszterelnöki Hivatal és az Európai Parlament.