Találkozó ukrajnai fiatalok delegációjával

2008. július 24.

A Donyecki Állami Egyetem nemzetközi kapcsolatok és politológia szakos hallgatói magyarországi tanulmányútjuk során a Pillar Alapítványnál is látogatást tettek. A 12 fős delegációt alkotó fiatalok magyarországi útjának célja az volt, hogy önkormányzatokkal, egyetemekkel illetve európai uniós tematikákban tevékenykedő magyar civil és ifjúsági szervezetekkel ismerkedjenek meg és építsenek kapcsolatokat. A találkozó során a Pillar Alapítvány önkéntesei előadást tartottak a futó projektekről, az alapítvány hazánkban és az EU-kommunikációban betöltött szerepéről, valamint az Európai Ifjúsági Parlamentről, melyet a témával kapcsolatos kötetlen beszélgetés követett.

Com’onART ifjúsági csere

2008. augusztus 17-24.

A Révfülöpön megrendezésre került com’onART elnevezésű ifjúsági csereprogram célja az volt, hogy rávilágítson és megoldási alternatívákat kínáljon a résztvevőknek és a helyi közösségnek a társadalmak olyan jellegű problémáira, mint például a fajgyűlölet, a szegénység vagy éppen az esélyegyenlőség hiánya. Az összesen 25 résztvevő 5 országból érkezett, ezek: Magyarország, Olaszország, Románia, Bulgária, Észtország.

Az együtt töltött egy hét során a fiatalok megismerkedtek először egymással, majd munkacsoportok keretében feldolgozták az adott társadalmi problémákat. A program növelni szándékozott a fent említett témák iránti társadalmi fogékonyságot, méghozzá a művészeteken keresztül, hiszen ez közös nyelvként alkalmas a különböző országok fiataljai közötti kommunikációra. Ösztönzi őket a gondolkodás szabadságára, egymás jobb megértésére, melynek hangsúlyozása indokolt az egyre multikulturálisabbá váló Európában. További célkitűzés, volt hogy a kiválasztott társadalmi problémákat a helyi közösség számára kampányszerűen láthatóvá tegyék, illetve hogy ezekre megoldási javaslatokat mutassanak be a szabad fantázián alapuló művészeti alkotások segítségével. Végül pedig nem utolsó szempont, hogy a csereprogram lehetőséget biztosított egymás kultúráinak és a fogadó ország - Magyarország kultúrájának megismerésére is.

CEEtizienship ifjúsági csere

2008. augusztus 30-szeptember 7.

A Pillar Alapítvány által szervezett Európai Polgárság Ifjúsági Csere fő témája volt, hogy az európai polgárság eszméjét megismertesse a Kelet-Közép-Európa országaiból érkező, 18-22 éves fiatalokkal. A csere másik fő célkitűzése volt, hogy a meghívottakat az állampolgárságban való aktív részvételre ösztönözze, és hogy megismerjék az Európai Uni által biztosított ifjúsági programokat, az általuk nyújtott lehetőségeket. Azért helyeztük a hangsúlyt a kelet-közép-európai államokra, mert ezen országokból érkező fiatalok számára kevesebb információ áll rendelkezésre arról, hogy milyen lehetőségeket tudnak kihasználni. Ezenkívül, az európai polgárság fogalmát mintegy az Unió határán átnyúló eszmeként értelmeztük. Így meghívást kaptak olyan országok fiataljai is, akik nem az EU állampolgárai, de a közös európai gondolkodásmód megvalósítói és hirdetői lehetnek.

A csere alatt a következő kérdésekre kerestük a választ: Hogyan jelenik meg az európai polgárság? Mit tanulhatunk/taníthatunk ezzel kapcsolatban?

- közös európai értékek

- az európai polgárság fogalmának több oldalról való megközelítése

- döntéshozatali mechanizmusok: saját érdekeink védelme, mások véleményének figyelembe vétele, konstruktív kritikája

Az európai polgárság eszméjét csoportmunkák, rövidebb, saját maguk által készített előadások, játékos szimulációk segítségével ismerték meg. A kiscsoportos munkamódszer elősegítette, hogy egyes emberek véleményét, nézeteit mélyebben megismerhessük. A csere folyamán a “learning by doing” módszert helyeztük a középpontba.

A kommunikációt nemcsak egymás között próbáltuk elmélyíttetni, hanem lehetőséget adtunk számukra, hogy a kérdéskörben mások, az utca embere véleményét is kikérjék. Ezzel ösztönöztük őket az aktív kommunikációra ill. arra, hogy milyen módon lehet a későbbiek folyamán az európai polgárság fogalmát másokkal megismertetni.

Az egész ifjúsági csere folyamán arra helyeztük a legnagyobb hangsúlyt, hogy minden fiatal aktívan vegyen részt a munkában. Ezért könnyebb és nehezebb, játékosabb és komolyabb feladatok váltogatták egymást, hogy a különböző háttérrel rendelkező, különböző nyelvtudási szinten lévő résztvevők mindegyike megtalálja azokat a programpontokat, amely során élvezettel dolgoznak és tanulnak valamit; amit a későbbiek során hasznosítani tudnak, ill. másoknak át tudnak adni.

Ifjúsági cserék

2008. október 6-11. - Görögország, Velo

2008. október 6-11. között a Pillar Alapítvány öt tagja vett részt a görögországi Korinthoszhoz közeli Kokoni faluban egy ötnapos ifjusági cserén. A programot Velo tartománnyal együttműködve szervezte az Alapítvány egyik görög partnerszervezete. Festői környezetben, az Égei-tenger partján kilenc országból (Magyarország, Szlovákia, Csehország, Szlovénia, Románia, Litvánia, Finnország, Görögország, Spanyolország) érkezett fiatalokkal együtt nyílt lehetőség arra, hogy megismerhessük egymást, országainkat, kulturáinkat.
A csereprogram célja az európai fiatalok előtt álló mobilitási lehetőségek megismerése/megismertetése volt, illetve a hasonló ifjusági cserék szervezésére való ösztönzés. A résztvevők többsége saját hazájában már részt vett valamilyen civil tevékenységben, mely sokszor az Európai Unióhoz kapcsolódott. Ennek ellenére a csereprogram mindenki számára tudott újat nyújtani. A naponta megrendezett workshopok keretében lehetőségünk nyílt kötetlen vélemény- és tapasztalatcserét folytatni az Unió más tagállamaiban található lehetőségekről. Mindez különösen annak fényében volt hasznos, hogy majdnem mindegyik szomszéd országunkból érkeztek fiatalok, így egyfajta regionális összehasonlítás is lehetővé vált.
Természetesen a program során nem csupán a szakmaiságon volt a hangsúly. Görögország az európai kultúra egyik bölcsője. Megtekinteni a több ezer éves emlékeket és megismerkedni a görög emberek temperamentumával és vendégszeretetével mindannyiunk számára nagyszerű és feledhetetlen élményt nyújtott.