Pillar Alapítvány > Projektjeink > Szólj bele! projekt

Ifjúsági Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoportjának projektje

A Pillar Alapítvány az Ifjúsági Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport 2014. és 2015. évi pályázatainak befogadója és titkársági feladatok ellátója, a Nemzeti Ifjúsági Tanács bírósági bejegyzésének hiánya miatt. Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség által közvetlenül támogatott pályázat megvalósításában a Pillar Alapítvány feladata a projekt teljes körű adminisztratív támogatása valamint a munkacsoport titkársági feladatainak ellátása.

A 2014. évi projekt során a Nemzeti Ifjúsági Tanács szakmai koordinációja mellett valósultak meg a különböző projektelemek. Először két kerekasztal beszélgetés megrendezésére került sor, melyek témái a fiatalok jogai, valamint fiatalok cselekvőképessé tétele volt. A beszélgetések célja nemcsak a római Európai Ifjúsági Konferenciára delegált magyarországi résztvevők felkészítése volt, hanem a projekt keretében lezajló kutatás megalapozása is. Az Ifjúsági Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoport projektjének következő eleme egy reprezentatív, 500 fős mintán végzett ifjúság kutatás volt, mely során a fiatalok (15-29 éves korosztály) a ’youth empowerment’ témakörét járták körül, kiegészítve főképp hátrányos helyzetű területeken végzett fókuszcsoportos beszélgetésekkel. A kutatási tanulmány a projektzáró kiadványban olvasható, ami itt érhető el.

A reprezentatív minta mellett egy nyitott kérdőív is készült, a kutatás kérdéseivel, hogy a fiatalok véleményét be lehessen csatornázni a döntéshozatalba a következő Európai Ifjúsági Konferencián képviselt álláspontokon keresztül. A projekt során kialakításra került a strukturált párbeszéd magyarországi arculata, amely egy honlap és egy Facebook oldal keretében öltött testet.

A Pillar Alapítvány a 2014-es és a 2015-ös projekthez is a teljes pénzügyi adminisztráció, valamint a projektasszisztencia biztosításával járul hozzá.

2015-ben a projekt keretében megvalósult a rigai Európai Ifjúsági Konferenciára a delegáltak felkészítése. Ezen kívül, áprilisban Kecskeméten gyűltek össze az Európai Ifjúsági Fórum egyes tagjai, akik a BBC Plus informális hálózat keretében vitatták meg a strukturált párbeszéd jelenlegi folyamatait.

A 2015-ös projekt tervei közé tartozik a strukturált párbeszéd fiatalok körében történő még szélesebb körű népszerűsítése, ezt minél több fesztiválon való megjelenéssel próbálja a munkacsoport elérni. A soron következő, Luxemburgban esedékes Európai Ifjúsági Konferenciára történő felkészülés jegyében június elejére egy magyar ifjúsági konferencia szervezése a cél, melyen nem csak fiatalok, ifjúsági munkások, hanem különböző szintű döntéshozók is részt vesznek.

A projekt költségeit 80%-ban az EACEA, 10 %-ban az EMMI, valamint 10 %-ban a munkacsoport természetbeni hozzájárulása biztosítja.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.


Projektasszisztens: Bártfai Bea, bartfai.bea@pillar-europe.eu

 


tl_files/AA_hivatalos/logok/nit logo.png


tl_files/AA_hivatalos/logok/erasmus+logo_mic.jpg