A Pillar Alapítvány egy független civilszervezet, amelynek célkitűzése, hogy az Európa-tudat megerősítése által összefogja, segítse és képezze az Európai Unió iránt érdeklődőket, valamint segítséget nyújtson a lakosság számára az Európai Unió nyújtotta lehetőségek megismeréséhez.

Elkötelezettek vagyunk az Európa-tudat meghatározó értékeinek – a demokrácia, a kulturális sokszínűség, az emberi jogok és a szolidaritás – megőrzése és közvetítése mellett. Meggyőződésünk szerint ezen értékek, valamint a társadalmak közéleti és politikai témáira való nyitottsága teremthetik meg azt a szellemi közösséget, amely az Európai Unió fejlődésének kulcsa.

Tevékenységünk központi eleme, hogy a fenti értékeket és célkitűzéséket magukénak valló magyar és külföldi fiatalok számára közösségi és szervezeti hátteret biztosítunk. Közösségünk azonos érdeklődési körrel rendelkező, ambiciózus, tenni vágyó fiatalok közössége, akik amellett, hogy rendszeres programokon vesznek részt, lehetőséget kapnak arra, hogy saját ötleteiket megvalósítsák.

Állandó programjaink közé előadássorozatok, vitaestek, szakmai tréningek, külföldi konferenciák és az unióval kapcsolatos elméleti tudást a gyakorlatba átültető tevékenységek tartoznak.